Τα βασικά συστατικά που χρειάζονται για την λειτουργία μιας ιστοσελίδας είναι το domain name και η φιλοξενία.

Domain name
Το domain name είναι η ονομασία της ιστοσελίδας και αποτελείται από ένα χαρακτηριστικό τίτλο (πχ houseofweb) και μια κατάληξη συνήθως ανάλογα με τη χώρα προέλευσης (πχ .gr, .com).

 

Κάθε ιστοσελίδα που βρίσκεται στο διαδίκτυο έχει τη δική της αποκλειστική ονομασία (πχ houseofweb.gr).

Φιλοξενία (hosting)
Η φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting) είναι ένα μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει σε ιδιώτες και εταιρείες να διαθέτουν μία ιστοσελίδα συνεχώς αναρτημένη στο Διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνονται με το κόστος του ανάλογου εξοπλισμού (π.χ. εξυπηρετητές) ή την ανάγκη εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού εξωτερικών συνδέσεων και εύρους σύνδεσης (bandwidth). Αυτό το αναλαμβάνουν οι εταιρίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosts) που προσφέρουν χώρο στον διακομιστή τους καθώς και μέρος της σύνδεσής τους στο δίκτυο.