Πρόκειται για ένα ερώτημα που τίθεται συνεχώς από υποψήφιους πελάτες.

Όπως γράφουμε και σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας μας, για εμάς η ιστοσελίδα μιας επιχείρησης θεωρείται η ηλεκτρονική της βιτρίνα. Δεν αποτελεί δηλαδή ένα αγαθό ή μια συσκευή η οποία έχει συγκεκριμένη τιμή. 

 

Η τιμή μίας ιστοσελίδας εξαρτάται πάντοτε από τις ανάγκες της επιχείρησης.

Στην houseofweb φροντίζουμε να προσφέρουμε την οικονομική μας προσφορά πάντοτε έπειτα από προσεκτική μελέτη των απαιτήσεων.